محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

  نام و نام خانوادگی
  تاریخ تولد
  آخرین مدرک تحصیلی دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا
  رشته تحصیلی
  در امتحان زبان انگلیسی شرکت کرده اید؟ بلهخیر
  وضعیت تاهل مجردمتاهل
  مدت سابقه کسب‌وکار ۴ سالاز ۴ تا ۷ سال۷ سال به بالا
  تاریخ شروع کسب و یا سرمایه گذاری
  نوع کسب و تجارت جواز کسبشرکت
  درصد سهام در کسب و یا سرمایه گذاری زیر ۳۰ درصدبین ۳۰ تا ۵۰ درصد۵۰ تا ۱۰۰ درصد
  آیا فعالیت مستمر در مدیریت و یا سرمایه گذاری دارید؟ بلهخیر
  تسلط به زبان انگلیسی کممتوسطخوبعالی
  میزان دارایی خالص در سال ۱۳۹۷ (به ریال)
  میزان دارایی خالص در سال ۱۳۹۶ (به ريال)
  میزان گردش مالی (فروش کل سالیانه) در سال ۱۳۹۷ (به ريال)
  میزان گردش مالی (فروش کل سالیانه) در سال ۱۳۹۶ (به ريال)
  شماره تماس (الزامی)
  ایمیل (الزامی)


  فرم مشاوره رایگان